Three dimensional human ear anatomyDisse sitter i det indre øret og heter for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen.

Hva kan kiropraktoren gjøre?

Først må kiropraktoren finne ut hvilken type svimmelhet du har. En omfattende undersøkelse av nakkens funksjon er bestandig fordelaktig for de fleste pasienter med svimmelhet, da hele eller deler av grunnen til problemet kan ligge der. Kiropraktoren din på Vaulen Kiropraktorklinikk vil da kunne gi deg virkningsfull og trygg behandling for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet. Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg.

De vanligste syndromene er:

•Krystallsyke (Godartet stillingssvimmelhet eller BPPV): Det kan produseres krystaller inne i labyrintens bueganger som forårsaker ”falske” signaler om at det går rundt. Kommer ofte akutt og gir sterke svimmelhetsanfall når man forandrer stilling. Anfallene følges av noen særegne små og nesten umerkelige rykninger i øyemuskulaturen som kalles nystagmus. Kan ofte behandles enkelt, sikkert og effektivt med Epley’s manøver som de fleste kiropraktorer behersker.

•Betennelse på balansenerven (Vestibularisnevritt): Kan komme i sammenheng med virusinfeksjon fra for eksempel hals, bihule eller øre. Symptomene er mer jevne og ikke så avhengige av hode- eller kroppsposisjon. En betennelse på balansenerven vil oftest forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. I svært få tilfeller vil disse symptomene være plagsomme over lengre perioder.

•Menieres sykdom: Mèniéres sykdom er en anstrengende og vedvarende, men ikke livstruende form for svimmelhet. Symptomene kommer i anfall med voldsom svimmelhet, lyder i det aktuelle øret og hørselstap som tiltar under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes. Årsaken til lidelsen er ukjent, men formodentlig spiller flere elementer en rolle; bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareintoleranse.

Andre årsaker til svimmelhet:

• Stress, uro og angsttilstander
• Bivirkninger av medikamenter
• Sykdommer i sentralnervesystemet
• Sirkulasjonsproblemer
• Høy alder

Show Buttons
Hide Buttons