Chiropractic: Chiropractor doing neck adjustmentKiropraktikk er en profesjon med økende etterspørsel som forebygger, diagnostiserer og behandler nerve- muskel- og skjelettplager uten medisiner.Som primærkontakt ser vi på kroppen som en helhet der kropp og sinn er ett, og gjør grundige undersøkelser for å finne årsaken/er til dine plager. Det er slik at det ikke alltid eren sammenheng mellom årsak og symptomer og da er det desto viktigere å finne roten til dine symptomer.

Hovedmålet ved kiropraktisk behandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette optimal funksjon i bevegelses apparat og nervesystem.

Verdt å vite: Ordet kiropraktikk kommer fra gresk og betyr “å utføre med hånd”.

Det er nå mulig for pasienter å få refusjon fra NAV for inntil 14 behandlinger. I tilegg kan kiropraktorer henvise til sykehus, spesialister, fysioterapi og radiologiske undersøkelser.

Det er slik at det ikke alltid er en sammenheng mellom årsak og symptomer og da er det desto viktigere å finne roten til dine symptomer

Show Buttons
Hide Buttons