fbpx

Din kiropraktor i Stavanger

Kiropraktikk er en profesjon med økende etterspørsel som forebygger, diagnostiserer og behandler nerve- muskel- og skjelettplager. Som primærkontakt ser vi på kroppen som en helhet der kropp og sinn er ett, og gjør grundige undersøkelser for å finne årsaken/er til dine plager. Du trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor. Det er slik at det ikke alltid er en sammenheng mellom årsak og symptomer og da er det desto viktigere å finne roten til dine symptomer. Mange tror at kiropraktoren KUN behandler smerter i rygg og nakke, men en kiropraktor er utdannet til å undersøke og behandle muskel og skjelettplager fra tærne og opp til kjeven. Hovedmålet ved kiropraktisk behandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette optimal funksjon i bevegelses apparat og nervesystem.

Når du går til kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk for første gang eller med et nytt problem er det undersøkelsen som står i fokus. Her er hva som venter deg på den første konsultasjonen.

Sykehistorie

Her deler du din oppfatning og prøver etter beste evne å beskrive plagene dine. Det vil bli stilt en del oppfølgende spørsmål ved din beskrivelse for best mulig kunne inkludere eller ekskludere årsaker til plagene. I tillegg vil det bli snakket om arbeidsforhold, sosiale forhold og tidligere skader og sykdommer. Sykehistorien er en viktig del av undersøkelsen fordi den gir din kiropraktor en pekepinn på hvilke tester som vil være gunstige å gjennomføre for å komme nærmere en forklaring på problemet.

Klinisk undersøkelse

Under denne delen av konsultasjonen blir det gjennomført en rekke tester for å avkrefte eller bekrefte mulige årsaker til smertene. Ofte starter det med en generell observasjon av bevegelsesmønster og muskelbruk, etterfulgt av en mer spesifikk testing av bevegelsesutslag og muskelfunksjon. Kiropraktoren bruker hendene til å palpere, som betyr å undersøke med hendene, for å vurdere leddutslag og smerter i muskler og sener. Det blir i tillegg gjennomført ortopediske og nevrologiske tester for å redegjøre for eventuell nerverotsaffeksjon ved mistanke om skiveprolaps eller spinal stenose. På bakgrunn av sykehistorien og funn under den kliniske undersøkelsen blir det vurdert om det vil være nødvendig med ytterligere utredning. Hvis det er tilfellet, kan kiropraktoren din henvise til MR, CT, Røntgen, sykehus eller spesialist. Skulle det derimot vise seg at det ikke er nødvendig med en radiologisk vurdering, noe som er det mest vanlige, vil en allerede på første konsultasjon starte med egnet behandling.

Jan Tore Kleiberg er autorisert kiropraktor og medlem av Norsk Kiropraktorforening. Han har bred erfaring innen behandling av allmenn muskel og skjelettlidelser med fordypning i Sportskiropraktikk/Idrettsmedisin.

Kiropraktorbehandling

På bakgrunn av den grundige undersøkelsen vil det bli vurdert hvilken behandlingsmetode som vil passe deg og dine plager best. Det kan være manipulasjonsbehandling eller leddmobilisering, som er effektive verktøy for å løse opp områder og ledd med nedsatt bevegelighet. Bløtvevsbehandling er også en metode som er med på å løse opp i muskelspenninger og muskelknuter. Muskelspenninger kan også være en årsak til redusert bevegelse og muskelsmerter. Muskelbehandling er derfor hyppig brukt til tross for at mytene skal ha det til at hos kiropraktoren er det kun «knekking» som gjelder. Traksjonsbehandling er et verktøy som blir brukt når pasienten har symptomer som utstrålende smerter i bena og det er mistanke om skiveskade eller andre årsaker til trange forhold helt nede i ryggen. Diagnoser som kan forårsake dette er blant annet skiveprolaps og spinal stenose. Som primærkontakt for pasienter med smerter og plager i muskel og skjelettsystemet er det helt naturlig og nødvendig for kiropraktoren å inneha bred kompetanse på trening og rehabilitering. En særdeles viktig del av behandlingen vil være å supplere den manuelle behandlingen med spesifikke øvelser som passer den enkelte. Motivet for å gjøre disse øvelsene eller å være i fysisk aktivitet vil da gjerne variere ut i fra hvilken fase du er i behandlingen. For noen vil motivet for treningen eller øvelsene være å redusere smerter, mens for andre som er kommet lengre i behandlingsforløpet, vil det være å unngå tilbakevendende smerter og stivhet. Det å mestre å være i fysisk aktivitet på sine premisser og sitt nivå er med på å gi deg som pasient et eierskap til egen kropp og helse.

Som det ble skrevet tidligere, så forbinder de fleste kiropraktoren med rygg og nakke. Her er det listet opp en rekke plager som kan bli undersøkt og behandlet her på Vaulen Kiropraktorklinikk. Idrettsskader, korsryggsmerter, bekkensmerter, bekkenløsning, lumbago, hoftesmerter, nakkesmerter, hodepine, skuldersmerter, smerter mellom skulderbladene, armsmerter, knesmerter, ankel og fotsmerter.

Skulle det være nødvendig har kiropraktoren mulighet til å sykemelde i opptil 12 uker.

Om du ønsker kan du finne mer informasjon på www.kiropraktikk.no