svimmelhetSvimmelhet er en av våre hyppigste helseplager og er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal.

Dette kan det være en rekke årsaker til.

Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparat. Svimmelhet utvikler seg når hjernen vår oppfatter opplysningen den får om kroppens posisjon fra de ulike sansene våre som blandede.

Vanlige symptomer

Ordet svimmelhet er en allmenn karakteristikk av et symptom som erfares svært individuelt fra person til person. I medisinsk terminologi skiller vi språklig mellom svimmelhet og vertigo:

Svimmelhet er en følelse mange av oss har kjent. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Mange føler seg ør i hodet og det svartner for øynene.

Vertigo er en mer innbitt og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller en selv roterer; en karuselliknende følelse (gyratorisk vertigo). Andre erfarer en gyngende følelse som om man er om bord på en båt (nautisk vertigo).

Årsaker til svimmelhet

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange ulike årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis harmløse.
Dersom svimmelheten din følges av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Balansesentrene i hjernestammen og lillehjernen

Her registreres og samordnes all informasjon fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer og får nok informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi rot til svimmelhet.

Synssansen

Synssansen er enormt avgjørende for balansen. Dette merker du godt dersom du prøver å holde balansen med lukkede øyne. Motsatt blir du ofte mindre svimmel og får bedre balanse hvis du fester blikket på et fast punkt, f.eks horisonten når du er om bord i en båt. Hvis du har vært i en simulator har du merket hvor vesentlig synsinntrykk betyr for balansen.

Show Buttons
Hide Buttons