fbpx

Kostbare sykedager

Business people discussing project Når en ansatt blir borte fra jobb medfører det ofte praktiske problemer, men det får også økonomiske konsekvenser. Ved langvarig sykdom kan bedriften få store ekstra utgifter. Ifølge beregninger fra NHO og Sintef koster en sykedag bedriftene i gjennomsnitt Kr 2600. En behandlingsavtale kan derfor være en god investering for både den ansatte og for bedriften. Noen bedrifter har også helseforsikringer som dekker behandling hos kiropraktor og fysioterapeut.

Kiropraktorene kan sykmelde (inntil 12 uker), samt at alle pasienter får refusjon fra trygden uten å måtte gå til lege for henvisning først. Kiropraktorene har her et fortrinn gjennom at pasienten kommer raskt i behandling og får tett oppfølging med færre, kortere og mer målrettede sykmeldinger som resultat. Ved behov kan vi også rekvirere CT, røntgen og MR, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.

Belastningsskader er i vår tid blitt en folkesykdom, som har satt sitt preg på norske bedrifter.
Belastningsrelaterte smerter skyldes ulike typer av belastninger; ensidighet, gjentagelser, høyt arbeidstempo og/eller kraftanstrengelser. Ømhet og irritasjon er kroppens egne reaksjoner på ”slitne” muskler og sener.

De vanligste symptomene er:

  • Stiv nakke
  • Hodepine
  • Skulderbetennelse
  • Tennisalbue
  • Betennelse i underarmen
  • Håndsmerter

Blant fagfolk har man i grove tall beregnet seg frem til at rundt 20.000 er sykmeldt hver dag på grunn av slike muskelrelaterte plager. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, er dette et forsiktig anslag som tar utgangspunkt i at for en tredjedel av dem som har muskel- og skjelettplager, er plagene knyttet til jobben. Gjennomsnittlig varighet av sykmeldingene for muskelskjelettdiagnoser er vesentlig lavere for kiropraktorer enn for leger. For 2007 var gjennomsnittet henholdsvis 9.3, mot 20.1 dager.

Ved belastningsskader vil kiropraktoren både behandle smerten lokalt samt gjenopprette normalt bevegelsesmønster i de aktuelle områdene slik at smertene ikke kommer tilbake med en gang aktiviteter gjenopptas. Dette i tråd med hovedmålsettingen ved all kiropraktorbehandling som er å redusere smerte, fremme generell helse og økt livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

Denne forespørselen gjelder ikke bare de som allerede sliter med slike plager, men også som et forebyggende tiltak. Med tanke på at en stor prosent av alle sykemeldinger er forårsaket av muskel-, og skjelettlidelser, kan en kiropraktor være en god samarbeidspartner for din bedrift.

Helseforsikring

Vaulen Kiropraktorklinikk samarbeider med en rekke forskjellige forsikringsselskaper som tilbyr behandlingsforsikring. Hos oss er det ingen ventetid.