Forebygging av muskel-skjelett lidelser

Ditt bidrag teller

Chiropractor an PatientNorge ligger nest høyest på sykefraværsstatistikken blant de vestlige land; 28 dager pr. år, og belastningslidelsene sprer seg som en epidemi.

En ting må være helt klart. Helse kan ikke kjøpes i helsekostforretning eller apotek, slik vi er innpodet til å tenke. Du må bidra selv. Din rygg, dine muskler, og ledd gjenspeiler måten du lever på.

Et knirkefritt muskel/skjelett maskineri er avhengig av din totale helsetilstand. Vi har innebygget en mengde kontrollmekanismer som gjør at kroppen tilpasser og reparerer problemer uten at vi merker det. Måten vi lever på fører til at mange av disse sløves. Litt oppmerksomhet fra din side kan føre til at dette forsvaret vekkes til live igjen. Sentralnervesystemet, hjernen og ryggmargen, styrer det hele.

Skiver, leddbånd, leddkapsler, muskler, sener, blodårer og ledd er forsynt med små nerveender og terminaler som registrerer forskjellig type belastning. Informasjon blir kontinuerlig matet inn i ryggmargen i form av impulser. Noen impulser raser i høy hastighet gjennom tykke nerver, mens andre bruker lengre tid gjennom tynne nerver. Smerter går i tynne nerver mens bevegelsesimpulser føres gjennom tykke. Disse impulsene sorteres i ryggmargen etter viktighet. De må gjennom en port; hvor åpen denne porten er, avgjøres av impulsenes styrke og hastighet. Dette betyr at bevegelsesimpulser i sine tykke og raske nerver utkonkurrerer smerteimpulser når bevegeligheten er optimal.

Feil belastning kan ha flere årsaker:

Plutselige overbelastninger
Stadige påkjenninger som fører til at smerteporten åpnes
Psykiske feilbelastninger fører til økt spenning i nervesentrene i hjerne og ryggmarg
De fleste mennesker tror at punkt 1 er årsaken til sine smerter, fordi det er den som får begeret til å flyte over. Men det har vist seg at spesielt en kombinasjon av punkt 2 og 3, stadig påkjenning og den periodiske psykiske påkjenningen, er årsaken til den epidemiske tilstanden i