Hva er en subluksasjon? (Låsning)

Når en låsning forekommer er det foreslått en rekke grunner og konsekvenser.

Nerve kompresjon hypotesen

Det kan være en rekke årsaker til at du får en subluksasjon, noen hovedårsaker er akutt traume, overbelastning over tid og emosjonell påkjenning. Dette kan da føre til at den vertikale diameteren i foramen intervertebrale (hvor ryggmargsnervene holder til) blir redusert, som kan føre til unormal bevegelse av ryggmargsnerven(e). Når foramenintervertebrale er redusert i diameter vil det føre til en mekanisk irritasjon av strukturer som er inne i denne kanalen, som igjen aktiverer en inflammasjonsprosess inne i kanalen. Inflammasjonsprosessen fører til økt press på nerven, som forstyrrer blodsirkulasjonen i foramen intervertebrale, som fører til at den involverte nerven ikke får den næringen den trenger til å distribuere nervesignaler rundt i kroppen. Nerverøttene og de første millimeterne avryggmargsnerven er mindre beskyttet (pga at de er monofasciculære strukturer), enn de perifere nervene, som gjør at de er mer utsatt for å bli komprimert. Dette betyr at irritasjon ved foramen intervertebrale kan føre til kliniske symptomer.  Det har vist seg at store nervertråder (som gir beskjed om bevegelse) er mer utsatt for oksygenmangel enn de mindre nerveetrådene (som fører smertesignaler). Dette fører til en ubalanse mellom inngående signaler som leder bevegelsessignaler og smertesignaler, som betyr at sentralnervesystemet mottar mye mer inngående smertesignaler.

Den arthrokinetiske refleks hypotesen

Den arthrokinetiske refleks hypotesen går ut på at når det har skjedd en vevs-skade/irritasjon vil smertereseptorer bli stimulert. Smertesignalene går inn til ryggmargen og kobler seg på utgående motoriske celler (Alpha motorneurons, somsender signaler til ekstrafusal muskel fiber, som styrer muskelkontraksjon)på det samme ryggmargs nivå. På grunn av denne koblingen, vil smertesignalene være med å forandre muskel tonen(lengden).  Det er også foreslått at smertesignaler kobler seg på andre typer motoriske celler(gamma motorneurons som sender signaler til intrafusal muskel fiber) som fortellerhjernen om hvor ledd/kroppsdeler er relativt til andre ledd/kroppsdeler.Funksjonen til gamma motoriske cellene er å bistå med muskel kontraksjon samtidig som de skal moderere og kontrollere magnituden av kontraksjoner.   Sluttresultatet av denne refleksen er at inngående smertesignaler kobler seg på motoriske celler, som fører til økt stivhet av det aktuelle leddet.

Denne ubalansen kan forekomme helt fra toppen av nakken og ned til halebenet, og det er denne ubalansen kiropraktorer korrigerer.