Kiropraktikk i Stavanger

Kiropraktikk i Stavanger med pasienten i fokus

Hva er kiropraktikk i Stavanger? Kiropraktikk er en profesjon med økende etterspørsel som forebygger, diagnostiserer og behandler nerve- muskel- og skjelettplager. Som primærkontakt ser vi på kroppen som en helhet, og gjør grundige undersøkelser for å finne årsaken til dine plager. Du trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor.

Det er slik at det ikke alltid er en sammenheng mellom årsak og symptomer og da er det desto viktigere å finne roten til dine symptomer. Mange tror feilaktig at kiropraktoren KUN behandler smerter i rygg og nakke. En kiropraktor undersøker og behandler muskel og skjelettplager fra tærne og opp til kjeven. Hovedmålet ved kiropraktisk behandling er å redusere smerte, fremme generell helse ved å gjenopprette optimal funksjon i bevegelses apparatet.

Når du går til kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk for første gang eller med et nytt problem er det undersøkelsen som står i fokus. Her er hva som venter deg på den første konsultasjonen.

Sykehistorie

Her deler du din oppfatning og prøver etter beste evne å beskrive plagene dine. Det blir stilt en del oppfølgende spørsmål for best mulig kunne inkludere eller ekskludere årsaker til plagene. I tillegg blir det snakket om arbeidsforhold, sosiale forhold og tidligere skader og sykdommer. Sykehistorien er en viktig del av undersøkelsen. Den gir kiropraktoren en pekepinn på hvilke tester som vil være gunstige å gjennomføre for å komme nærmere en forklaring på problemet.

Klinisk undersøkelse

Under denne delen av konsultasjonen blir det gjennomført en rekke tester for å avkrefte eller bekrefte mulige årsaker til smertene. Det starter med en generell observasjon av bevegelsesmønster og muskelbruk, etterfulgt av en mer spesifikk testing av bevegelsesutslag og muskelfunksjon. Kiropraktoren bruker hendene til å undersøke, for å vurdere leddutslag og smerter i muskler og sener. Det blir i tillegg gjennomført ortopediske og nevrologiske tester for å redegjøre for nerverotsaffeksjon ved mistanke om skiveprolaps.

På bakgrunn av sykehistorien og funn under den kliniske undersøkelsen blir det vurdert om det vil være nødvendig med ytterligere utredning. Hvis det er tilfellet, kan kiropraktoren din henvise til MR, CT, Røntgen, sykehus eller spesialist. Er det ikke nødvendig med en radiologisk vurdering, noe som er det mest vanlige, vil en allerede på første konsultasjon starte med egnet behandling. 

Kiropraktorbehandling

På bakgrunn av den grundige undersøkelsen vil det bli vurdert hvilken behandlingsmetode som vil passe deg og dine plager best. Det kan være manipulasjonsbehandling eller leddmobilisering, som er effektive verktøy for å løse opp områder og ledd med nedsatt bevegelighet. Bløtvevsbehandling er også en metode som er med på å løse opp i muskelspenninger og muskelknuter. Muskelspenninger kan også være en årsak til redusert bevegelse og muskelsmerter. Muskelbehandling brukes hyppig til tross for at mytene skal ha det til at hos kiropraktoren er det kun “knekking” som gjelder.

Trykkbølgebehandling er et behandlingsalternativ for pasienter med kroniske muskel og seneplager. Det er en effektiv behandling for en rekke diagnoser. Blant annet tennisalbue, golfalbue, senebetennelse og forkalkning i skulder, hoftesmerter, jumpers knee, beinhinnebetennelse, akillessmerter, hælspore og plantar fascitt. 

Traksjonsbehandling er et verktøy som blir brukt når pasienten har symptomer som utstrålende smerter i bena og det er mistanke om skiveskade. Diagnoser som forårsaker dette er blant annet skiveprolaps og spinal stenose. Som primærkontakt for pasienter med muskel og leddsmerter, er det helt naturlig og nødvendig for kiropraktoren å inneha bred kompetanse på trening og rehabilitering. Velger du kiropraktikk i Stavanger får du en grundig undersøkelse, effektiv behandling og målrettet rehabilitering.

Øvelser for deg med smerter i muskler og ledd

En særdeles viktig del av behandlingen vil være å supplere den manuelle behandlingen med spesifikke øvelser som passer den enkelte. Motivet for å gjøre disse øvelsene eller å være i fysisk aktivitet vil da gjerne variere ut i fra hvilken fase du er i behandlingen. For noen vil motivet for treningen eller øvelsene være å redusere smerter. For andre som er kommet lengre i behandlingsforløpet, vil det være å unngå tilbakevendende smerter og stivhet. Det å mestre å være i fysisk aktivitet på sine premisser og sitt nivå er med på å gi deg som pasient et eierskap til egen kropp og helse.

Som det ble skrevet tidligere, så forbinder de fleste kiropraktoren med rygg og nakke. Her er det listet opp en rekke plager som blir undersøkt og behandlet her på Vaulen Kiropraktorklinikk. Idrettsskader, korsryggsmerter, bekkensmerter, bekkenløsning, lumbago, hoftesmerter, nakkesmerter, hodepine, skuldersmerter, smerter mellom skulderbladene, armsmerter, knesmerter, ankel og fotsmerter.

Skulle det være nødvendig har kiropraktoren mulighet til å sykemelde i opptil 12 uker.

Alle kiropraktorer ved Vaulen Kiropraktorklinikk er medlem av Norsk Kiropraktorforening

Senebetennelse Stavanger - Vaulen Kiropraktorklinikk

Jan Tore Kleiberg er autorisert kiropraktor og medlem av Norsk Kiropraktorforening. Han har bred erfaring innen behandling av allmenn muskel og skjelettlidelser med fordypning i Sportskiropraktikk/Idrettsmedisin.