Nakkesvimmelhet

Balansesystemet er helt avhengig av nøyaktig informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken.

Svimmelhet kan ofte komme av leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken.

Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en jevn strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til hjernen.

Øverste del av nakken:

Nakken er programmert til instinktivt å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk vender hodet i kroppens bevegelsesretning. Balansesentrene får også hele tiden betydningsfull informasjon fra leddene øverst i nakken om hodets stilling i forhold til kroppen.

Balansetrening

Det beste rådet for å forhindre balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis noen deler av balanseapparatet er skadet kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette.

Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får forbedret balansefunksjonen. Særlig ved høy alder er det avgjørende med bevegelse og balanse trening. En rekke skader og fall skyldes dessverre svimmelhet og kunne vært unngått.

Treningen må tilpasses graden av plager.
Snakk med din kiropraktor på Vaulen Kiropraktorklinikk og få råd i forhold til øvelser for balansetrening

Kiropraktisk behandling

Den kiropraktiske behandlingen går ut på å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet.
I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. Kiropraktoren din på Vaulen Kiropraktorklinikk benytter hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

• Spesifikk leddbehandling
• Tøyninger
• Muskulære teknikker
• Nevrologiske teknikker
• Stabiliserende trening