Svimmelhet | Krystallsyken

Mange årsaker

Svimmelhet

Svimmelhet er noe som rammer mange, spesielt kvinner og eldre. Det er kroppens måte å fortelle at det er en forstyrrelse i signalene mellom de forskjellige delene av kroppen som er med å styrer balansesystemet. For at vi skal kunne ha god balanse er vi avhengig av at et godt samarbeid mellom balansesentrene i hjernen, øynene, balanseorganene i øret og god funksjon i muskler og ledd i nakken.

Svimmelhet er en samlebetegnelse der pasienter beskriver symptomer som ustøhet, eller fornemmelse av at hodet eller omgivelsene rundt beveger seg. Det er flere årsaker til svimmelhet, de fleste ufarlige, men noen kan også være alvorlige.

Krystallsyken

En av de vanligste årsakene til svimmelhet er krystallsyke. Dette er en tilstand som rammer balanseorganet i øret og resulterer i korte anfall med følelse av at du er på en karusell. Anfallene utløses ofte av hodebevegelser og varer som regel rundt 20 sekunder. Det er ikke uvanlig å oppleve kvalme og oppkast i etterkant av anfallene. Årsaken til krystallsyke er ukjent, men en teori er at det har løsnet krystaller (otolitter) fra labyrinten som har kommet seg inn i en av buegangene i øret. Når krystallene er i buegangene kan hodebevegelse og retningsforandring av disse buegangene lure hjernen til å tro at kroppen roterer. Kiropraktoren kan stille diagnose på bakgrunn av en grundig sykehistorie og spesifikke tester, og behandles effektivt med Epleys manøver. Etter 2-4 behandlinger er 80-90% kvitt anfallene.

Redusert bevegelse i ledd, muskelspenninger og generelt nedsatt bevegelse i nakken vil for noen utløse svimmelhet. Dette kaller vi nakkesvimmelhet og sees typisk hos pasienter med kroniske nakkesmerter. Forklaringen er trolig at nakkens ledd og muskulatur har over lengre tid sendt feilaktige informasjon om hodets posisjon og bevegelse, som dermed utløser en gyngende ustøhet også kalt nautisk vertigo. Pasienter med nakkesvimmelhet eller cervikogen svimmelhet beskriver ofte at symptomene tiltar utover dagen, og kanskje spesielt etter langvarig statisk nakkebelastning. Noen beskriver også påfølgende symptomer som øresus, hodepine og kvalme.

Behandling av nakkesvimmelhet består av tiltak som reduserer stivheten i nakken. Kiropraktoren bruker da flere teknikker for å oppnå nettopp det. Blant annet vil behandling av stive ledd og stram nakkemuskulatur være effektivt mot denne tilstanden. Ikke minst vil det være gunstig med egnet øvelser og generell fysisk aktivitet.

Andre vanlige årsaker til svimmelhet er stress, angst, bivirkninger fra medikamenter, alkoholmisbruk, nevrologiske sykdommer, øresykdommer, hjerte/kar sykdommer, stoffskifteproblematikk, diabetes, lav blodprosent og høy alder.

Kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk har kompetanse til å utrede og behandle pasienter som presenterer med svimmelhet. Skulle sykehistorien og undersøkelsen avdekke underliggende sykdom vil kiropraktoren kunne henvise til andre spesialister eller sykehus. Ved behov kan kiropraktoren sykemelde i opptil 12 uker