Nakkesvimmelhet

Balansesystemet er helt avhengig av nøyaktig informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet kan ofte komme av leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken. Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en jevn strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelse og posisjon […]

Hva er inflammasjon?

Kan defineres som ”en reaksjon i vev som starter etter skade og ender med komplett resolusjon”. Vanlige symptomer på inflammasjon: Varme Smerte Hevelse Fargeforandring Redusert funksjon Inflammasjon har en effekt på reparasjon av skadet vev. Alle komponenter av inflammasjonsprosessen er viktige i denne reparasjonsfasen. Inflammasjon er i mange tilfeller, men ikke alle, ensbetydende med betennelse. […]

Forebygging av muskel-skjelett lidelser

Ditt bidrag teller Norge ligger nest høyest på sykefraværsstatistikken blant de vestlige land; 28 dager pr. år, og belastningslidelsene sprer seg som en epidemi. En ting må være helt klart. Helse kan ikke kjøpes i helsekostforretning eller apotek, slik vi er innpodet til å tenke. Du må bidra selv. Din rygg, dine muskler, og ledd […]