Behandling av Beinhinnebetennelse

Kiropraktorer med spesialkompetanse på behandling av beinhinnebetennelse

Våre kiropraktorer tilbyr kompetent behandling av beinhinnebetennelse. Trykkbølgebehandling kan sammen med øvelser være effektivt. Det er ikke uvanlig at pasienter blir overasket over at kiropraktoren også kan undersøke og behandle plager andre steder enn rygg og nakke. Årsaken til at du har leggsmerter, smerter i ankelen eller fotsmerter er mange. Det er derfor viktig at du tar kontakt med en kiropraktor som har spesialkompetanse på utredning og behandling av muskel og skjelett lidelser. Under den kliniske undersøkelsen vil kiropraktoren avdekke om leggsmertene skyldes plager andre steder enn leggen. Isjiassmerter og slimposebetennelser i hoften kan sende smerter ned i leggen.

Belastningsskader i leggen rammer i første rekke muskulaturen og beinhinne i øvre og midtre del og sener i nedre del av leggen. Bakgrunnen for plagene er oftest langvarig overbelastning eller for rask økning i belastningen. Noen ganger kan dette føre til mer akutte forandringer som stressfraktur eller muskel- og senelidelser. De to mest vanlige belastningsskadene i leggen er beinhinnebetennelse og akilles betennelse.

Effektiv behandling av beinhinnebetennelse

Beinhinnebetennelse eller medialt tibialt stressyndrom (MTSS) er en av de hyppigst forekommende kroniske belastningsskadene hos idrettsutøvere. Tilstanden forekommer i alle idretter hvor løping og hopping utgjør en stor del av aktiviteten. Muskelhypertrofi og stivhet relatert til intense treningsperioder antas å være en viktig utløsende faktor. Skaden oppstår nesten alltid på medialsiden av tibia. Smertene følger muskulaturen fra nedre ende opp til omtrent midt på tykkleggen og er skarpt avgrenset i begge ender. Der det bare er senevev vil det ikke oppstå periostitt. Det betyr at muskulaturen må ha en viss betydning for utviklingen av smertene enten gjennom drag i beinhinne eller ved volumforandringer som øker draget i muskelhinne. Det siste er mest sannsynlig ettersom smertene oftest er ganske skarpt begrenset i bredden inn mot tibiakanten. 

Beinhinnebetennelse | Vaulen Kiropraktorklinikk
Beinhinnebetennelse | Vaulen Kiropraktorklinikk

Det er omdiskutert hvilke muskler som forårsaker plagene. Ut fra anatomien er det fleksor digitorum communis som passer best med smertelokaliseringen. Imidlertid kan også soleus og fleksor hallucis longus utøve trykk, som sekundært kan gi plagene. Soleus er her mest suspekt i forhold til muskelgrensene. Predisponerende faktorer er økt utadrotasjon av leggen og overpronasjon. Det imidlertid mange med slike feilstillinger som ikke har plagene og det er derfor noe usikkert om dette er bifunn eller om det er en vesentlig medvirkende årsak til periostitt. Typisk for beinhinnebetennelse er smerter under aktivitet. Verkingen oppstår på medialsiden av leggen og er skarpt lokalisert over et større område. Etter aktivitet kan smertene holde seg ved like i flere dager. Det vil kunne oppstå lett hevelse over tibiaflaten. Trykkbølgebehandling kan være et godt behandlingsalternativ for beinhinnebetennelse.

Behandling av smerter i akilles

Betennelse i akillessenen er også noe svært mange opplever. Behandling av smerter i akilles består av en rekke ulike behandlingsmetoder. Kiropraktorene våre behandler akillessmerter ved blant annet trykkbølgebehandling kombinert med øvelser. Akillessenen er den av senene i leggen som oftest blir påvirket av kroniske forandringer. Tidligere ble dette sett på som en type kronisk betennelse i akillessenen, men nyere forskning viser at det ofte ikke er en inflammatorisk prosess, men heller en ikke-inflammatorisk degenerasjon av senevevet med forandret fiberorganisering. I slike tilfeller vil degenerative forandringer utvikles i senen over tid.

Smerter i akilles | Akillesbetennelse | Vaulen Kiropraktorklinikk
Smerter i akilles | Akillesbetennelse | Vaulen Kiropraktorklinikk

Overpronasjon kan være en sentral årsak, en tilstand som fører til at foten faller inn i valgusstilling, noe som igjen fører til større belastning på mediale fibre av akillessenen. Denne feilbelastningen kan på sikt føre til irritasjon av senehinnen hvor det er mye blodårer og nerver. Denne hinnen skal beskytte senen fra nærliggende vev, og ved skade øker sensibiliteten i hinnen, noe som bidrar til økt smerter ved aktivitet der akillessenen er involvert. Ytre faktorer som løping på hardt underlag, kaldt klima, fottøy med dårlig støtdemping, stiv såle eller for mye trening for raskt kan bidra til utvikling av kronisk akilles plager. Denne endrede fiberorganiseringen fører til at senen blir mer fibrøs, noe som gjør senen svakere og mer utsatt for avrivning.

Ved kroniske akillessmerter benytter vi oss av trykkbølgebehandling kombinert med øvelser. Ved akutte smerter i leggen, som er skjer sjeldnere, vil som regel en grundig undersøkelse være tilstrekkelig for å stille en diagnose.

Både kroniske smerter i akilles senen og beinhinnebetennelse behandles av kiropraktor med varierte behandlingsteknikker og øvelser. Trykkbølgebehandling kombinert med øvelser for beinhinnebetennelse og akillessmerter, har vist seg å gi gode resultater. Etter en grundig undersøkelse for å finne ut av hva som er årsaken til dine plager vil behandling og rehabilitering iverksettes. Ved behov kan kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk henvise til andre spesialister, sykehus og radiologisk undersøkelse

.