Severs syndrom

Barn med smerter i hælen

Barn med vondt i hælen | Vaulen Kiropraktorklinikk
Severs syndrom | Vaulen Kiropraktorklinikk

Severs syndrom eller Severs sykdom er kroniske smerter i hælen hos unge aktive barn. Denne type hælsmerter rammer barn mellom 8-12 år. Årsaken er gjentatt overbelastning og økt muskulært drag på hælbenet, hvor det etter hvert resulterer i en irritasjon av vekstsonen i hælen. Det viser seg ofte at dette er en tilstand som rammer aktive barn. Typiske idretter er fotball, håndball, turn og andre idretter som innebærer mye løping og hopping. I perioder der disse aktive barna er i rask vekst, er hælens vekstsone sårbar for økt irritasjon. Kombinasjonen mellom irritert vekstsone i hælen og hyppige drag fra akillessene vil kunne skape utfordringer og smerter i hælen. Denne type hælsmerter er sjelden hos eldre tenåringer, da vekstsonen har lukket seg og området er mer robust og vil da kunne tåle mer belastning.

Behandling av Severs syndrom

Severs sykdom er en tilstand vi ofte ser inntrer etter en endring i den fysiske belastningen samtidig som barnet er i vekst. Det kan være etter økning av treningsdager eller endring av treningsunderlag. Det kan også skyldes økt belastning grunnet økt trening ved starten av en ny sesong eller at barnet har prøvd seg på en ny idrett. Etter hvert som smertene i hælen tiltar vil foreldre se at barnet avlaster hælen ved å gå på tærne.

Etter en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse og diagnosen er stilt, vil kiropraktoren blant annet spille en rolle i forhold til aktivitetsstyring og såletilpasning. Solemaids såler er spesiallaget for å lindre hælsmerter hos barn og har vist seg å være en effektiv måte å få barn raskt tilbake i idretten sin.

Barn med vondt i hælen | Vaulen Kiropraktorklinikk
Sever’s | Barn med smerter i hælen | Vaulen Kiropraktorklinikk

Barn med vond hæl og innleggsåler

Solemaids er en innleggsåle som er effektiv i behandlingen av barn med vondt i hælen. Med denne typen innleggsåle, vil svært mange barn med Severs syndrom kunne forbli aktive. Barna vil kunne gå og løpe uten å kompensere, og unngå lange pauser fra idretten sin. Det vil være hensiktsmessig å ta med barnets idrettssko til konsultasjonen. Prisen for undersøkelse, såletilpasning og såler er kr. 2100.