Hodepine | Spenningshodepine

Vi ser på helheten

Hodepine er noe som i varierende grad plager svært mange. Det finnes en rekke forskjellige typer hodepine med forskjellige årsaker. På tross av at det er særskilte kriterier for å oppfylle diagnosekravene til de ulike hodepinetypene, er det ikke uvanlig at flere av disse hodepinene går litt inn i hverandre. Det er opp imot 300 ulike typer hodepine, men de vanligste i samfunnet og er spenningshodepine, nakkehodepine og migrene.

Årsaken til nakkehodepine, også er kalt cervikogen hodepine, er stivhet og redusert funksjon i nakke og brystrygg. Dette kan medføre smerter i bakhodet, som går frem mot tinning og panne, som regel kun på en side. Dette er en plage som ikke responderer på medikamentellbehandling og som kan fremprovoseres ved nakkebevegelse eller trykk på ulike strukturer i nakken.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er svært utbredt og beskrives ofte som at det er et stramt bånd rundt hodet, som blir verre utover dagen. Årsaken er trolig spenninger i muskler i nakke og skulderpartiet. Ikke uvanlig at denne type plage oppstår i perioder der det er mye stress og tankekjør. Den kan også oppstå etter endring eller overbruk av nakke og skuldermuskulatur. Andre navn på denne diagnosen er stresshodepine og tensjonshodepine. Både nakkehodepine og stresshodepine har god effekt av kiropraktorbehandling.

Migrene er en ensidig pulserende og sterk hodepine, som varer i fra 4 til 72 timer. Symptomene er mange, men i tillegg til smertene i hodet er lyd- og lysskyhet og kvalme vanlige symptomer. Når en har migrene med aura kan en oppleve synsforstyrrelser, talevansker, ustø gange og nummenhet i ansiktet i forkant av den pulserende hodepinen. Årsaken til migrene er uklar, men trolig en nevrovaskulær sammenheng. Man ser også en tendens til at migrenepasienter plages av spenninger i nakkemuskulatur og nedsatt leddbevegelse. Ved å behandle feilfunksjon i ledd og muskulære spenninger vil en del oppleve en reduksjon av antall migreneanfall. Der spenningshodepinen bedres ved aktivitet, forverres migreneanfallene ved fysisk aktivitet.

Å ha vondt i hodet er sjelden farlig, men symptomer som akutt kraftig hodepine, forverring eller forandring av en hodepine du allerede har bør undersøkes.

Hodepine | Spenningshodepine | Vaulen Kiropraktorklinikk
Hodepine | Spenningshodepine | Vaulen Kiropraktorklinikk

Kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk har kompetanse på å utrede og undersøke plager relatert til hodet. Ved å gjennomføre en grundig sykehistorie og undersøkelse vil kiropraktoren kunne vurdere om dette er en type hodepine som responderer på kiropraktisk behandling eller om det er nødvendig med henvisning til andre spesialister, sykehus eller MR undersøkelse. Forskning har vist at nakkehodepine, spenningshodepine og til dels migrene har god effekt på kiropraktisk behandling. I tillegg til ledd og muskelbehandling vil kiropraktoren se på helheten og iverksette andre hensiktsmessige tiltak.