Behandling av Hoftesmerter

Behandling av hoftesmerter krever kunnskap

Våre kiropraktorer i Stavanger har lang erfaring med behandling av hoftesmerter. En kyndig undersøkelse er viktig for å oppnå gode resultater. Hoftesmerter er noe som plager veldig mange. For mange kan det være vanskelig å forklare hvor smertene er eller hvor de kommer fra. Dette ser vi er spesielt gjeldene når det kommer til smerter relatert til bekkenledd, hofte og lysk.

Det er liten tvil om at et stivt eller skjevt bekken vil påvirke både hofteleddet og nærliggende muskulatur og det vil også gjelde andre veien. En stiv hofte, vil blant annet føre til smerter i setemuskulaturen som igjen kan føre til et stivt bekken. Her har vi altså en rekke strukturer som skal fungere sammen og vil ofte gå litt inn i hverandre. Derfor er det så utrolig viktig å kunne se sammenheng mellom de ulike strukturene og hvilke innvirkninger de har på hverandre.

En svært vanlig tilstand som kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk utreder og behandler er bekkenlåsning. Dette er en tilstand der bekkenleddet er smertefullt og har redusert bevegelse. Symptomene av et låst bekken kan være lokale smerter i bekkenleddet, smerter i setemuskulaturen, ryggsmerter, hoftesmerter, lyskesmerter eller beinsmerter.

Hofteslitasje og trening

Hoftesmerter | Hofteslitasje | Vaulen Kiropraktorklinikk
Hoftesmerter | Hofteslitasje | Vaulen Kiropraktorklinikk

En vond og stiv hofte kan skyldes flere årsaker. I den eldre generasjonen er det ikke uvanlig med slitasje i hoften, som resulterer i redusert hoftebevegelse, bekkenleddsmerter, smerter i lår og setemuskulatur. Det er heller ikke uvanlig at knesmerter og lyskesmerter er symptomer på artrose i hoften. Kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk kan være med å redusere smerter og stivhet relatert til slitasje i hoften ved ulike behandlingsmetoder. I tillegg til behandling i klinikken vil det være anbefalt med relevante øvelser for hoften, noe kiropraktoren vil hjelpe med.

Behandling av betennelse i hoften

Hos yngre hoftepasienter er det andre forklaringer på plagene. Som oftest er forklaringen muskelspenninger og nedsatt funksjon i hoften, mens noen ganger skyldes plagene strukturelle forandringer. Har en gått en stund med plagene kan det oppstå en slimposebetennelse, eller en trokanterbursitt. Kiropraktoren kan mer en bare rygg og har god kompetanse på behandling av slimposebetennelse i hofte. Det vil da være smertefullt å ligge på den siden og i det hele tatt vært vondt å belaste den foten. Mest vanlige strukturelle forandringer hos unge hoftepasienter er en innklemming eller impingement. En impingement i hoften kalles på fagsppråket femoroacetabular impingement (FAI), som igjen deles inn i to to typer, CAM eller Pincer deformitet. Typiske FAI  symptomer er blant annet smerter i fremre del av hoften, smerter i lysk og en generelt redusert bevegelighet.

Lyskesmerter kan som tidligere påpekt, stamme fra nærliggende strukturer. Men også her har vi tilstander som er direkte lokalisert i lyske området. Vanlige skader er lyskestrekk, kronisk lyskesmerter og idrettsbrokk.

En grundig undersøkelse er vesentlig for å kunne stille korrekt diagnose, egnet behandling og oppdatert rehabilitering. Ved enkelte anledninger vil det være hensiktsmessig for kiropraktoren å henvise til en radiologisk utredning for å bekrefte eller avkrefte diagnoser. På Vaulen Kiropraktorklinikk har kiropraktoren lang erfaring med behandling av generelle hoftesmerter, hofteartrose, bekkenleddsmerter og lyskesmerter.