Behandling av Knesmerter

Behandling av knesmerter består blant annet av øvelser

Vi har kompetanse på behandling av knesmerter. Våre kiropraktorer har lang erfaring med å utrede, behandle og rehabilitere smerter i kne. Knesmerter er noe som rammer svært mange i samfunnet av forskjellige grunner. Kneleddet utsettes for stor belastning i årenes løp. Kneet er derfor godt utrustet med brusk, menisker, leddbånd, korsbånd, slimposer, sener og muskler for å tåle den påkjenningen.

Det er flere årsaker til at du kan få vondt i kneet. Ved akutte smerter i kneet, kan smertene skyldes skade på menisken, korsbånd eller leddbånd. En kan da oppleve lokale smerter dypt i kneet, redusert bevegelse og hevelse. Smertelokasjon, størrelsen på hevelsen og bevegelsesinnskrenkingen vil variere ut i fra struktur og skadeomfang. Ved store traumer mot kneet er det ikke uvanlig å se at både menisk, korsbånd og leddbånd er skadet.

Behandling av knesmerter hos pasienter med artrose

Kroniske smerter i kneet er noe som plager både den yngre og eldre generasjonen. Hos den eldre generasjonen er kneleddsartrose eller slitasje i kneet en plage svært mange er berørt av. Når en har slitasje i kneet vil det være slitasjeforandringer på brusken og den ene eller begge meniskene. Hovedsymptomet er smerter i kneet, som ofte forverres av for mye eller for lite fysisk aktivitet. Stivhet i kneleddet oppstår gjerne etter mye ro og bedrer seg ved bevegelse. Etter hvert som slitasjen utvikler seg kan en oppleve smerter i hvile, som til slutt også går ut over nattesøvnen.

Behandling av kroniske knesmerter hos kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk vil bestå av tiltak som bedrer kneets funksjon og redusere smerter. En stor del av behandlingen omfatter egnet kneøvelser som passer den enkelte pasient. Skulle slitasjeforandringene ha kommet så langt at en ikke responderer på behandlingen, vil kiropraktoren henvise for en ortopedisk vurdering.

Fremre knesmerter

Typiske kroniske kneplager hos de yngste er Sindig-Larsen sykdom og Schlatters sykdom. I begge tilfellene presenterer pasienten med fremre knesmerter som blir verre med aktivitet som krever mye av kne og lårmuskulatur. Ved Sindig-Larsen sykdom er smertene lokalisert i senen som går fra kneskålen og ned til leggbeinet, mens ved Schlatters sykdom er smertene lokalisert i leggbeinet, der hvor senen fester seg. Begge disse tilfellene kan forveksles med andre knelidelser og bør derfor utredes av en kiropraktor med spesialkompetanse på knesmerter.

Jumper’s knee

Også kalt hopperkne eller patellar tendinopati er smertene lokalisert i samme området som ved Sindig-Larsen sykdom, i senen under kneskålen. Det som skiller de to diagnosene er alder på pasient. For å være helt nøyaktig så er 80-95 % av smertene ved hopperkne i senen under kneskålen, mens resterende er over kneskålen. Dette er en overbelastningskade hvor smertene gradvis øker over tid. Smertene ved jumper’s knee fremprovoseres av trening generelt, men spesielt trening som stiller store krav til lår og kne.

Behandling av jumper’s knee tar ofte noe tid og det er derfor viktig at pasient forstår diagnosen. Det er forsket på flere ulike styrkeprogrammer med tanke på tendinopati, men det er spesielt to programmer som skiller seg ut. Hvilket av de programmene som passer til den enkelte pasient er noe som blir kartlagt under konsultasjonen. Det vil også være hensiktsmessig med en undersøkelse av andre ledd og muskler som påvirker knefunksjonen. Hofte og ankel undersøkelse vil da være en naturlig del av en helhetlig undersøkelse på en pasient som kommer inn med jumper’s knee

Pasienter med kroniske seneplager i kneet, kan ofte respondere bra på trykkbølgebehandling. En kombinasjon av relevante øvelser og trykkbølgebehandling har vist seg å ha god effekt på tilstander som Jumpers knee og Runners knee.

Patellofemoralt smertesyndrom

Er karakterisert av diffuse smerter rundt kneskålen. Årsaken til denne tilstanden er sammensatte, men trolig skyldes smertene et ugunstig muskulært drag i kneskålen. Underliggende årsaker et ugunstig og ubalansert drag i kneskålen kan skyldes feilfunksjon av muskler og ledd i korsrygg, bekken, hofte eller ankel. Ved behandling av fremre knesmerter er det derfor viktig med en helhetlig tilnærming for et effektivt resultat.  

Løperkne

Andre vanlige plager er løperkne eller runner’s knee og patellofemoralt smertesyndrom. Løperkne starter ofte i forbindelse med endringer i treningsmengde, hyppighet eller intensitet. Andre faktorer som kan spille en rolle ved denne tilstanden er nedsatt bevegelse i korsrygg, bekken og hofter, samt muskelspenninger og muskelsvakhet i hoftepartiet. Ved løperkne oppstår det en økt spenning i bindevevet, iliotibialbåndet, som resulterer i økt friksjon ved kneet. Økt friksjon over tid kan resultere i at slimposen i området blir irritert og en ender da opp med en smertefull slimposebetennelse.

Behandling av pasienter med løperkne er sammensatt. Behandlingen består av belastningsstyring, leddbehandling, muskelterapi og sist men ikke minst, egentrening. Her på Vaulen Kiropraktorklinikk har vi stort fokus på den idrettsspesifikke rehabiliteringen, der målet er  å opparbeide seg en muskulær balanse med økt toleranse. 

Vondt kne | Artrose kne | Vaulen Kiropraktorklinikk
Vondt kne | Vaulen Kiropraktorklinikk

Svært mange som har vondt i kneet vil ha stor nytte av en undersøkelse og behandling hos kiropraktor. For å finne årsaken til dine plager , slik at egnet behandling kan iverksettes, er det vesentlig med en grundig undersøkelse. Kiropraktoren ved Vaulen Kiropraktorklinikk har spesialkompetanse på utredning og behandling av kneplager. 

Ved behov kan kiropraktoren henvise til radiologisk vurdering, andre spesialister og sykehus. For noen vil behandlingen av knesmertene bestå av råd i forhold til tilpasning av aktivitet eller gjennomgang og oppfølging av treningsprogram. For andre vil det være viktig å anvende direkte behandlingsteknikker, deriblant trykkbølgebehandling. Foruten spesifikke tiltak mot det smertefulle kneet, vil det være hensiktsmessig å undersøke og behandle mulig feilbelastning i bekken, hofte og ankel, som kan være en underliggende årsaken til at kneplagene har oppstått.