Lyskesmerter

Behandling av lyskesmerter I Stavanger

Lyskesmerter kan ha mange forklaringer. Årsaken til smertene kan være skade i selve lyske området eller det kan skyldes skade eller dysfunksjon i rygg, bekken og hofte. Svært mange som presenterer med vondt i lysken driver med en form for idrett. Noen opplever akutte smerter under aktivitet, mens andre tilbakevendende kroniske smerter i lysken. Den vanligste årsaken til lyskesmerter har med belastning å gjøre, noe som er et fellestrekk med både akilles og patellar plager. Too much, too soon, too fast

Deler av behandlingen når det kommer til lyskesmerter består av aktiv rehabilitering, som deles inn i ulike faser. Den siste fasen kalles den idrettsspesifikke fasen og har som mål å få utøver tilbake til sin idrett. I denne fasen skal tidligere skadet vev utfordres og toleranse ytterligere økes. Det er særdelesviktig at denne fasen fullføres for ikke å ende opp med tilbakevendende lyskeplager. Som kiropraktor vil en i tillegg til rehabilitering, også undersøke og eventuelt behandle korsrygg, bekkenledd og muskler i hofte og lyske.

Som med alle andre diagnoser og plager er det vesentlig med en grundig undersøkelse for å finne ut av årsaken til smertene. Lyskesmerter kan deles inn i:

  • Adduktorrelaterte plager
  • Iliopsoasrelaterte plager
  • Inguinalrelaterte plager
  • Pubisrelaterte plager
  • Hofteleddrelaterte plager
  • Andre årsaker

 

Adduktor relatert lyskesmerter

Adduktor relatert lyskesmerter eller kronisk adduktor dysfunksjon, er helt klart det som er mest vanlig. Forekommer ofte som resultat av en rehabilitert eller neglisjert akutt lyskestrekk hvor pasienten har gått tilbake til idrettsaktivitet for tidlig. De første symptomene er ofte lett diffuse smerter i lyske-regionen. Etter hvert som lidelsen gradvis blir mer kronisk og smertene mer uttalt, kan smertene stråle nedover på innsiden av låret og oppover mot skambenet. Smerten er ofte ledsaget av stivhet, spesielt om morgenen og i starten av en treningsøkt før utøveren blir varm. Når utøveren gradvis varmer opp, forsvinner stivheten, mens smertene kan tilta utover i økten.

Vaulen Kiropraktorklinikk benytter oppdatert kunnskap om behandling av adduktor relatert lyskesmerter, deriblant treningsteoriene til Professor i ortopedi Per Hølmich.

Pubis relaterte lyskesmerter

Stress reaksjon i os pubis ble tidligere kalt Osteitis pubis, en diagnose som ikke lenger blir brukt. Studier har vist en korrelasjon mellom lidelser i ryggen, bekkenleddene og hoftene og stress reaksjon i os pubis. Tilstanden er hos idrettsutøvere nesten utelukkende en reaksjon på overbelastning. Veldig ofte en skade som vi ser hos løpere.  Symptomene er smerter lokalisert til nedre del av magen og innsiden av lårene under og en stund etter belastning. Symptomene øker gradvis med aktivitet og kan bli så vondt at det gjør løpetrening umulig. Smerten er vanligvis på en side, men kan være på begge. Kan ofte beskrive stikkende smerter under aktivitet.

Ved mistanke om pubis relatert lyskesmerter er det anbefalt med en MR sportsbekken, som kiropraktoren kan henvise til.  

Idrettsbrokk

Idrettsbrokk skyldes en belastningsskade i nedre del av buk muskulaturen, spesielt de nedre fibrene av internal oblique og bindevevet til transversus abdominis. Dette resulterer i svakhet eller ruptur i den bakre veggen av lyskekanalen. Symptomene er gradvis økende smerter i lyske-regionen. Smertene er tannpinelignende, verkende, og symptomene blir ofte værende en stund etter avsluttet aktivitet. Det er betydelig forverring av smertene ved raske spurter og kraftige tilslag på ball. Etter hvert begynner smerter tidligere og tidligere under aktivitet, og til slutt kan det bli umulig å trene og delta i konkurranser. Det kan være vanskelig for pasienten å lokalisere smerten, og hvis plagene blir langvarige, kan det ofte utvikle seg sekundære smerter ved festene til adduktormuskler og rectus abdominis på os pubis.

Her er det anbefalt med konservativ behandling i 2-3 måneder før en eventuelt vurderer kirurgi. Kiropraktor med kompetanse på idrettsskader bistår med relevante øvelser og har mulighet til å henvise til kirurg ved behov.

Hofteledd relaterte lyskesmerter

Inneklemming i hoften også kalt femoroacetabular impingement syndrome (FAI), skyldes trange forhold i hoften. Nyere forskning peker på at FAI endringene i hoften starter under puberteten ofte i forbindelse med mye aktivitet. Pasienten presenterer med kroniske hoftesmerter uten kjent traume, mange år etter endt karriere. Symptomene har gjerne også hemmet pasienten i daglige aktiviteter, og dette har fått dem til å søke behandling. Symptomene er ofte ledsaget av redusert bevegelighet i hoften eller smerter ved bevegelse. Her skal det i første omgang behandles konservativt, før en vurdere kirurgisk behandling.

Apofyseplager hos unge aktive utøvere

7 apofyser/vekstsoner på hver side av hofte og bekken som kan være roten til den unge aktives lyskesmerter. Skade på en eller flere av apofysene/vekstsonene i hofte og lysk er vanlig hos unge aktive utøvere i aldersgruppen 14 til 25. Stressreaksjoner og i verst fall avulsjoner av apofysene, er noe som skjer  på grunn av for stort drag i området over tid. MR er en anbefalt undersøkelse ved mistanke om apofyseskade. Her er det helt nødvendig med belastningsstyring. Dette er ofte utøvere som ikke nødvendigvis trenger nye øvelser, men råd om å ta det med ro i en periode. 

Kiropraktorene på Vaulen Kiropraktorklinikk har behandlet mange idrettsutøvere og er godt kjent med problematikken rundt lyskesmerter, enten det er akutte smerter eller kroniske smerter. Ved behov kan kiropraktoren henvise til andre spesialister, sykehus og til radiologisk undersøkelse.

Kiropraktor Stavanger - Vondt i korsryggen - Hoftesmerter