Prolaps i ryggen

Prolaps i ryggen med isjiassmerter

Ved prolaps i ryggen kan man oppleve smerter, nummenhet og nedsatt kraft i beina. Vi kan hjelpe med korrekt diagnose og kyndig veiledning. Isjiassmerter kan virke skremmende, men de aller fleste blir gode med konservativ behandling. For noen kan årsaken til korsryggsmerter skyldes skade på mellomvirvelskiven og har da det som heter prolaps.

Mellomvirvelskiven består av en myk indre kjerne og en litt hardere ytre ring. Her er det også flere og sammensatte årsaker, men igjen ser vi at repeterende feilbelastninger og/eller plutselige overbelastninger er sannsynlige årsaker. Ved en slik skade får den ytre kjernen en rift og den mykere kjernen buker utover. Her vil det være store variasjoner i størrelse på prolapset og påfølgende symptomer. Et lite prolaps kan oppleves som lokale smerter i korsryggen, mens et større prolaps kan trykke på nerver som går ned i bena. Det er her uttrykk som skiveutglidning og nerve i klem ofte blir brukt.

Når en har trykk på nerven eller en nerve i klem kan en oppleve smerter, nummenhet og nedsatt kraft i bena.

På Vaulen Kiropraktorklinikk blir det gjort en grundig undersøkelse for å kartlegge hva som er årsaken til plagene dine. Ved behov kan kiropraktoren henvise til en radiologisk vurdering, der en MR vil kunne vise en eventuell skade på skiven. Kiropraktoren har mulighet til å kunne skrive ut sykemelding når det er nødvendig.

Behandling av smerter i korsrygg med isjiassmerter

Behandlingen vil variere fra pasient til pasient, men med tiltak som trening, manipulasjon, traksjon og spesifikke råd vil de fleste prolapspasienter oppleve stor bedring etter 4-6 uker. Skulle det derimot vise seg at symptomene ikke endrer seg i løpet av disse ukene, vil kiropraktoren kunne henvise til spesialist for en kirurgisk vurdering. Forskning har vist at konservativ behandling og trening gir bedre resultater enn operativ behandling på sikt.

Ytterst få vil kunne oppleve at nervene som går til underlivet og baken blir skadet. Dette medfører da nummenhet i underlivet og i sete, samt at man mister kontroll over blære og tarm funksjon. Dette er en alvorlig tilstand og skal utredes og behandles på sykehuset.

Prolaps i ryggen | Isjias | Vaulen Kiropraktorklinikk
Prolaps i ryggen | Isjias | Vaulen Kiropraktorklinikk

Standarisert prolapsforløp hos kiropraktor består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgiving og behandling i løpet av åtte uker. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner.  For noen vil det være behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller monitorering av tilstanden. Etter første konsultasjon og etter åtte ukers konsultasjonen blir det sendt epikrise til fastlegen. Dette er retningslinjer den norske kiropraktorforeningen har adoptert fra Danmark. Danske myndigheter i samarbeid med den danske kiropraktorforening har laget et standarisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. For mer informasjon se www.kiropraktikk.no

Korrekt diagnose, råd og veiledning er viktig for et godt resultat. Spør kiropraktoren din på Vaulen Kiropraktorklinikk som er din nerve-muskel-skjelett ekspert.