Behandling av skuldersmerter | Senebetennelse

Det hjelper med behandling av skuldersmerter

Behandling av skuldersmerter har våre kiropraktorer kompetanse på. Skuldersmerter er noe svært mange i vårt samfunn plages av. Plagene er varierte og har en rekke forskjellige årsaker, som kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk har bred kompetanse til å utrede og behandle. De aller fleste skulderplager responderer svært bra på kiropraktorbehandling.

Uavhengig av diagnose sier de fleste at de har problemer med å løfte armen. Det er derfor vesentlig med en grundig sykehistorie og undersøkelse for å avdekke hvilke strukturer eller bevegelsesmønster som er berørt. Skulderen er kompleks og er avhengig av mange forskjellige strukturer for å kunne fungerer som normalt. Selvsagt kan smertene i skulderen skyldes skade eller dysfunksjon i selve skulderleddet, men som regel ser man at plagene skyldes en kombinasjon av flere ting. Det er viktig for skulderleddets funksjon at skulderblad, krageben, overarm, rygg og nakke også fungerer. Mangel av samspill mellom alle disse strukturene er ofte årsaken til skuldersmertene.

Behandling av senebetennelse i skulder

En av de mest vanlige skulderdiagnosene er impingement syndrom. En diagnose som ikke sier så mye om årsak, men som sier at det er trange forhold i skulderen. Årsaken til trange forhold i skulderen kan blant annet være senebetennelse i skulderen, forkalkninger i skulderen, slimposebetennelse og skuldertendinopati. Behandling av senebetennelse i skulderen er noe våre kiropraktorer har lang og god erfaring med. Trykkbølgebehandling av skulder kan for mange være svært effektivt.

Skuldertendinopati er en diagnose forbeholdt pasienter med kroniske skuldersmerter og skyldes langvarige plager i muskler og sener, direkte knyttet til skulderens funksjon.

En annen svært utbredt årsak til smerter i skulderen er muskelknuter og triggerpunkter i skuldermuskulaturen. Ofte skyldes dette ensidig statisk arbeid, som resulterer i en overbelastning av muskulaturen.

Skuldersmerter | Senebetennelse skulder | Vaulen Kiropraktorklinikk
Skuldersmerter | Senebetennelse skulder | Vaulen Kiropraktorklinikk

Når en har vondt i skulderen, uavhengig av årsak, er det vanlig at kroppen kompenserer. Dette innebærer at den ugunstige bruken av den vonde skulderen fører til feilbelastning av rygg og nakke. Smerter som stråler ned i armen er symptomer som kan ha flere forklaringer. For å kunne gi en målrettet behandling er det derfor vesentlig å finne ut om smertene som stråler ned i armen skyldes senebetennelse i skulderen eller prolaps i nakken. Det er derfor viktig å få en grundig undersøkelse for å avdekke årsaken til dine skuldersmerter. Kiropraktoren på Vaulen Kiropraktorklinikk har lang erfaring og spesialkompetanse på muskel og skjelettplager. På bakgrunn av undersøkelsen vil en egnet behandling og rehabilitering iverksettes. Kiropraktoren kan blant annet benytte seg av trykkbølgebehandling på pasienter med senebetennelse og forkalkning i skulder.

Ved behov kan kiropraktoren henvise til radiologisk undersøkelse, andre spesialister, sykehus og sykemelde i opptil 12 uker.