Trykkbølgebehandling Stavanger

Trykkbølgebehandling er en effektiv behandling for kroniske muskel- og seneplager 

Trykkbølgebehandling i Stavanger brukes ved kroniske muskel og seneplager. Andre betegnelser på dette er blant annet senebetennelse og slimposebetennelse. Ved kronisk senebetennelse har kroppens evne til å reparere skadet vev blitt forstyrret. Ofte ser vi at dette skjer ved vedvarende overbelastning, ensidig belastning eller idrettsutøvelse.

Trykkbølgebehandling Stavanger

Behandlingen består av å sende lydbølger inn i skadet vev. Trykkbølgene vil kunne bryte ned skadet vev og initierer en akutt tilhelingsprosess som vil være gunstig for rehabiliteringen. Kroppen responderer på behandlingen med å produsere friskt vev som erstatter det skadde vevet. Før vi starter med trykkbølgebehandlingen, vil det som alltid, bli gjennomført en grundig undersøkelse. På bakgrunn av sykehistorie og undersøkelse, vil trykkbølgenapparatet bli anvendt mot det skadde området. Selve behandlingen er unnagjort på kort tid, litt avhengig av skadeområdet. Dette er en behandling som ofte gir gode resultater med kroniske plager, også ved kompliserte smertetilstander. Våre kiropraktorer ved Vaulen Kiropraktorklinikk har lang erfaring med behandling av kroniske smerter i ulike sener rundt i kroppen.   

Trykkbølgebehandling i Stavanger foretas av både kiropraktor Jan Tore Kleiberg og kiropraktor Liisa Maria Iversen.

Kiropraktor Jan Tore Kleiberg

Kiropraktor Liisa Maria Iversen

Ved trykkbølgebehandlingen vil en kunne forvente en positiv respons i løpet av 3 behandlinger. Skulle det vise seg at behandlingen ikke har hatt ønsket effekt vil kiropraktoren kunne anvende andre behandlingsmetoder eller henvise videre til andre spesialister. Et behandlingsforløp vil som regel bestå av 3-6 behandlinger med en ukes mellomrom mellom behandlingene.

Hvem passer trykkbølgebehandling ikke for:

  • Gravide
  • Pasienter med hjerte og/eller sirkulasjonsforstyrrelser
  • Kreftpasienter
  • Pasienter som går på blodfortynnende medikamenter