Trykkbølgebehandling Stavanger

Trykkbølgebehandling i Stavanger for deg med senebetennelse 

Trykkbølgebehandling i Stavanger brukes ved kroniske muskel og seneplager. Andre betegnelser på dette er blant annet senebetennelse og slimposebetennelse. Ved kronisk senebetennelse har kroppens evne til å reparere skadet vev blitt forstyrret. Ofte ser vi at dette skjer ved vedvarende overbelastning, ensidig belastning eller idrettsutøvelse. Et annet ord for senebetennelse er tendinopati, som betyr senelidelse.  Vi skiller også mellom akutt kortvarig seneplager og langvarig seneplager og kaller det henholdsvis tendinitt og tendinose. En kronisk senebetennelse er uten tvil vanskelig å bli kvitt. Det er tidkrevende og det vil kreve en god del egeninnsats, men likevel fullt mulig. Det er viktig å påpeke at behandling av senebetennelse er sammensatt. Det blir lagt opp en plan mellom behandler og pasient i forhold til trykkbølgebehandling, aktivitetsstyring og hvilken type styrketrening som skal bli gjennomført.

Senebetennelse vi ser har god effekt med trykkbølgebehandling er blant annet jumper’s knee, senebetennelse i skulder, tennisalbue, akillessenebetennelse, plantar fascitt og beinhinnebetennelse. Aller vanligst er nok senebetennelse i akilles, tett fulgt av senebetennelse i skulder.

Trykkbølgebehandling for plantar fascitt

Behandlingen består av å sende lydbølger inn i skadet vev. Trykkbølgene vil kunne bryte ned skadet vev og initierer en akutt tilhelingsprosess som vil være gunstig for rehabiliteringen. Kroppen responderer på behandlingen med å produsere friskt vev som erstatter det skadde vevet.

Før vi starter med trykkbølgebehandlingen, vil det som alltid, bli gjennomført en grundig undersøkelse. På bakgrunn av sykehistorie og undersøkelse, vil trykkbølgeapparatet bli anvendt mot det skadde området. Selve behandlingen er unnagjort på kort tid, litt avhengig av skadeområdet. Dette er en behandling som ofte gir gode resultater med kroniske senebetennelser og ved kompliserte smertetilstander.

Våre kiropraktorer ved Vaulen Kiropraktorklinikk har lang erfaring med behandling av kroniske smerter i ulike sener rundt i kroppen.  Plantar fascitt er en diagnose som ofte responderer bra på trykkbølgebehandling kombinert med øvelser. 

Seneplager som vil kunne ha effekt av Trykkbølgebehandling

Senebetennelse i skulder

Kan være akutt kortvarig tendinitt eller en mer kronisk tendinose. Muskler som oftest er involvert er supraspinatus, infraspinatus, biceps og subscapularis.

Forkalkning i skulder

Gjentatte skader eller senebetennelser over flere år som har resultert i at det har dannet seg forkalkning i en eller flere sener.

Tennisalbue og Golfalbue

Smerter på innsiden eller utsiden av albue grunnet overbelastning. Senebetennelse i albue som ofte er langvarig, men for noen kan det oppstå som en akutt tilstand.

Senebetennelse i setemuskulatur og hoftemuskulatur

Smerter på utsiden av hoften kan være slimposebetennelse eller senebetennelse . I mange tilfeller kommer pasienter inn med begge deler. Også her kan vi komme opp med mange ulike navn på de samme symptomene. Trokantersyndrom, trokanter tendinopati, trokanter bursitt, gluteal tendinopati etc…

Jumpers knee

Smerter i fremre kne etter vedvarende overbelastning. Smertene skyldes irritasjon eller senebetennelse i patellarsenen, som oftest etter mye bruk av patellarsenen.

Runners knee

Overbelastning av muskler, sener og bindevev som går fra utside hofte og ned til kne. Smerten er ofte lokalisert på utsiden av kne og relatert til fysisk aktivitet.

Akillesbetennelse

Senebetennelse i akillessenen inntrer etter økt treningsmengde eller treningsintensitet. En mer korrekt beskrivelse vil ofte være akilles tendinopati.

Beinhinnebetennelse

Nok en tilstand som skyldes overbelastning. Smerter forside/innside legg, langs skinnbenet. Mange ulike navn på samme problemstilling. Medialt tibialt stressyndrom, shin splints, pretibial periostitt, medial traksjonsperiostitt.

Plantar fascitt

Smerter under foten som skyldes betennelse i bindevevet som kalles plantarfascien. 

Hælspore

Hælspore er en benet utvekst på hælbenet der plantarfascien fester seg.

Trykkbølgebehandling i Stavanger foretas av kiropraktor Jan Tore Kleiberg 

Kiropraktor Jan Tore Kleiberg

Trykkbølgebehandling i Stavanger. Effektiv behandling for deg med senebetennelse

Ved trykkbølgebehandlingen vil en kunne forvente en positiv respons i løpet av 3 behandlinger. Skulle det vise seg at behandlingen ikke har hatt ønsket effekt vil kiropraktoren kunne anvende andre behandlingsmetoder eller henvise videre til andre spesialister. Et behandlingsforløp vil som regel bestå av 3-6 behandlinger med en ukes mellomrom mellom behandlingene.

Hvem passer trykkbølgebehandling ikke for:

  • Gravide
  • Pasienter med hjerte og/eller sirkulasjonsforstyrrelser
  • Kreftpasienter
  • Pasienter som går på blodfortynnende medikamenter