Hva er inflammasjon?

Kan defineres som ”en reaksjon i vev som starter etter skade og ender med komplett resolusjon”.

Vanlige symptomer på inflammasjon:

  • Varme
  • Smerte
  • Hevelse
  • Fargeforandring
  • Redusert funksjon

Inflammasjon har en effekt på reparasjon av skadet vev. Alle komponenter av inflammasjonsprosessen er viktige i denne reparasjonsfasen.

Inflammasjon er i mange tilfeller, men ikke alle, ensbetydende med betennelse.
Med betennelse oppfatter vi en tilstand, hvor det produseres puss på grunnlag av infeksjon med en mikroorganisme. Ved inflammasjon dannes det ikke nødvendigvis puss. Derfor vil betennelse alltid innebære inflammasjon, mens det ikke alltid vil være betennelse når man har en inflammasjonsprosess i kroppen. Ved f.eks. leddgikt eller astma har man en inflammasjon, som ikke er forårsaket av mikroorganismer. Inflammasjonen kan startes av alle typer belastning og skade, som går i gang ved enhver form for cellebeskadigelse.

Når celler blir skadet, utskiller immunforsvaret en rekke signalstoffer som fører til at utvidelse av blodkar med økt lokal blodgjennomstrømning. Bare noen sekunder etter at skaden oppstår starter inflammasjonen. Den begynner med at venylene (de tynneste blodårene som leder blodet tilbake til hjertet) blir lekk. Væske, salter og mindre proteinmolekyler fra blodet siver ut i skadeområdet. Etter hvert blir de mer tykke årene lekk og dette forsterker inflammasjonen. Denne væskeutsivingen kan være så stor at det blir lite blod igjen i blodårene. Det medfører at de røde blodlegemene pakker seg, og blodstrømmen beveger seg langsomt eller stanser. Det blir derfor surstoffmangel inne i skadeområdene, noe som medfører stor smerte. I den siste del av betennelsesprosessen utbedres skadene og helingsprosessen går i gang. Den kan enten føre til gjenskapelse av de lokale, normale forhold eller til utvikling av arrvev. Faren ved langvarig inflammasjon er at leddene mister sin elastitet hvis ikke bevegelse blir gjenopprettet. For lenge ro fører til slitasje på brusk og skive. Bevegelse er nødvendig for normal ernæring og liv i muskler og ledd.

Inflammasjon er en naturlig forsvarsmekanisme, men noen ganger reagerer immunforsvaret på en ugunstig måte. Da er det viktig å bedre funksjonen i det skadeområde og gi kroppen mulighet til å kvitte seg med en overdimensjonert inflammasjonsprosess, slik at det ikke går over i en kronisk stasjonær fase.

Hvorfor bruke is på skadestedet?

Bruk av nedkjøling demper den akutte betennelsesreaksjonen og virker gunstig på flere måter. Smerteimpulser går seinere i nervebanene ved lavere temperatur, med det resultat at smerten fra skadeområdet reduseres. Stoffskiftet i skadet vev går ned slik at cellene rundt primærskaden lettere overlever. Dessuten forårsaker nedkjøling at blødningen blir nedsatt i denne akuttfasen.

Etter den akutte fasen, er det gunstig å få behandling for å normalisere funksjonen i det skadet vevet. Formålet i denne perioden er å unngå smerte og inaktivitet, bedre sirkulasjonen, og reetablere normal funksjon i det skadete område. Mens behandlingen i akuttfasen er noe man i stor grad kan ta ansvar for selv, kan det være en fordel å konsultere fagfolk for den videre oppfølgingen. Hva slags vev som er skadet og hva slags skade det er, avgjør lengden på rehabiliteringsperioden. Generelt tar for eksempel leddbånd, leddkapsler og sener lengre tid å rehabilitere enn muskelskader.